ការចូលរួមរបស់​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់

តើ​លោកអ្នក​ចង់​ឃើញ​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ចូលរួម​ប្រកាស​ ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​ ដើម្បី​បង្ហាញ​សុចរិត​ភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដូច​និស្សិត​ គ្រូបង្រៀន​ បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ បុគ្គលិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ មេដឹកនាំ​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​សមាជិកសភា​ ដែរ​ឬទេ​?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.