ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជា “អគក” គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ចុះបញ្ជីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ ១៧៤៦ សជណ ។
អគក មិនស្វែងរកផលចំណេញជាលក្ខណឯកជន អព្យាក្រឹត្យ មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ មិនប្រកាន់សាសនា មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ ។

អគក កំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចខាងក្រោម ៖
1. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការរដ្ឋបាល
2. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការគណនេយ្យ
3. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការកម្មវិធីយុវជន
4. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យា

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស៖ 
• និស្សិតកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ គណនេយ្យ គ្រប់គ្រងគម្រោង រដ្ឋបាល ឬព័ត៌មានវិទ្យា

អត្ថប្រយោជន៏ ៖ រៀនជំនាញផ្សេងៗ អនុវត្តការងារផ្ទាល់ ប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកជំនាញ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព លិខិតបញ្ជាក់ការងារ និងឪកាសធ្វើការជាមួយ អគក។
បើចាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរ CV មកអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ១៨ ផ្លូវ K4A, ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉េល samnang45046@hotmail.com; Tel: 01143344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.