លិខិតអញ្ជើញប្រធានគណបក្សនយោបាយ

លិខិត​អញ្ជើញ​ប្រធាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​អង្គ​សិក្ខាសាលា​ថ្ងៃទី​ ២៩​ ខែ​មិនា​ ឆ្នាំ២០១៧​។ មាន​ប្រធាន​គណបក្ស​អំណាច​ខ្មែរ​តែម្នាក់​គត់​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​។ ប្រធាន​គណបក្ស​ដទៃទៀត​មិនបាន​ចូលរួម​ ព្រមទាំង​មិន​បញ្ជូន​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ចូលរួម​ទេ​។ ពិតជា​អ្នកនយោបាយ​គ្មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.