សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​ការ​លើកកម្ពស់​សុចរិត​ភាព​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​/សង្កាត់​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​ វេលា​ម៉ោង​ ៨: ០០​ ដល់ម៉ោង​ ១១​: ៤៥​ នាទី​ព្រឹក​ នា​ថ្ងៃទី​ ២៩​ ខែ​ មិនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ទីកន្លែង​សាល​ប្រជុំ​របស់​អង្គការ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍ​ន៏​ធនធាន​យុវជន​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.