សេចក្តីជូនដំណឹង

កញ្ញា លី ធានី វីរនារីរបស់អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមបេសកកម្មស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងសុចរិតភាពរបស់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាងនឹងជួបសន្ទនានិងបង្ហាញពីសារសំខាន់ការប្រកាសទ្រព្យសម្បតិ្តដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតដល់ម្ចាស់ប្រទេសនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧: សង្កាត់ទន្លេបាសាក សង្កាត់បឹកកេងកង១ សង្កាត់បឹងកេងកង២ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣។

ថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧: សង្កាត់អូឡាំពិច សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ និង ២

ថ្ងៃទី ៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧: សង្កាត់ទួលទំពូង ១​និង២ សង្កាត់បឹងត្របែក សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ

ថ្ងៃទី ៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧: សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ២ និង៣ និងសង្កាត់បឹងរាំង

ថ្ងៃទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧: សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ១និង២ សង្កាត់ចាក់តុមុខ សង្កាត់ជ័យជំនះ

សូមបងបង្អូននិងអាជ្ញាធរជួយគាំទ្របេសសកម្មរបស់គាត់ផង។ 
ទូរស័ព្ទ ០១០​៥១២​៥៩៨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.