ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជា “អគក” គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ចុះបញ្ជីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ ១៧៤៦ សជណ ។អគក មិនស្វែងរកផលចំណេញជាលក្ខណឯកជន អព្យាក្រឹត្យ មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ មិនប្រកាន់សាសនា មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ ។ អគក កំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចខាងក្រោម ៖1. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការរដ្ឋបាល2. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការគណនេយ្យ3. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការកម្មវិធីយុវជន4. អ្នកគ្រប់គ្រង និងជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យា លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស៖ • និស្សិតកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ គណនេយ្យ គ្រប់គ្រងគម្រោង រដ្ឋបាល ឬព័ត៌មានវិទ្យា អត្ថប្រយោជន៏ ៖ រៀនជំនាញផ្សេងៗ Read more

សេចក្តីជូនដំណឹង

កញ្ញា​ លី​ ធានី​ វីរនារី​របស់​អង្គការ​គណនេយ្យ​ភាព​កម្ពុជា​ នឹង​ចាប់ផ្តើម​បេសកកម្ម​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពង្រឹង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ​ និង​សុចរិត​ភាព​របស់​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​សង្កាត់​

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ តាមរយៈ​ការ​លើកកម្ពស់​សុចរិត​ភាព​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​/សង្កាត់​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ពី​អង្គការ​គណនេយ្យ​ភាពកម្ពុជា​

បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​/សង្កាត់​ចំនួន​ ១២​ រូប​របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​