ការចូលរួមរបស់​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់

តើ​លោកអ្នក​ចង់​ឃើញ​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ចូលរួម​ប្រកាស​ ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​ ដើម្បី​បង្ហាញ​សុចរិត​ភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដូច​និស្សិត​ គ្រូបង្រៀន​ បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ បុគ្គលិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល…

វេទិការពិភាក្សាតុមូល

​វេ​ទិ​ការពិភាក្សា​តុមូល​ (សាធារណជន​ចូលរួម​ជជែក​ពិភាក្សា​ដោយសេរី​) ហេតុអ្វី​ការប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​មាន​សារសំខាន់​សម្រាប់​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​/សង្កាត់​?

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​ការ​លើកកម្ពស់​សុចរិត​ភាព​បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​/សង្កាត់​

កិច្ចពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​

ឯកឧត្តម​ លីម​ គី​មយ៉ា​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​កំពង់ធំ​ និង​ឯកឧត្តម​ ហ៊ី​ យឿន​ អគ្គលេខាធិការ​រង​ នៃ​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​នធើ​ណេត​

សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ VIADO​ របស់​មេដឹកនាំ​និង​សិស្ស​និស្សិត​

សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ប្រាក់ចំណូល​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​និង​សេចក្តី​ប្រកាស​ទ្រព្យសកម្ម​តាម​អន​ឡា​ញរ​បស់​មេដឹកនាំ​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​កែ​លម្អ​។

សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ VIADO​ របស់​អ្នកដឹកនាំ​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​

សន្និ​សិ​ទស្ដី​ពី​ប្រាក់ចំណូល​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​និង​សេចក្តី​ប្រកាស​ទ្រព្យសកម្ម​តាម​អន​ឡា​ញរ​បស់​មេដឹកនាំ​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​កែ​លម្អ​។